Yazılı Fetva

Lisanların başlangıç ve gelişme süreci nasıl oldu?

1601
01.10.2021

Bu dünyadaki konuşulan dillerin başlangıcı nasıl oldu? Dillerin gelişme sürecini bize izah eden dini bir bilgi var mıdır? Teşekkür ederim.

Bu konuda tarihi seyri net bir şekilde izah edecek bilgi yoktur. Ashab-ı Kiramdan itibaren ümmetin büyükleri olan âlimler, müçtehitler bu konuyu genelde “Allah bilir” ilkesi üzerinden ele almıştırlar. Bazı âlimler tahminlerde bulunmuşlarsa da genel görüş durumunda bir görüş yoktur. Allah Teâlâ’nın babamız Âdem aleyhisselama bir dil öğrettiği ve onu çok iyi bildiği ama bu dilin bugünkü dillere nasıl yayıldığı bilinememektedir. Böyle bir bilginin Müslüman’ın günlük hayatında direkt bir etkisi de olmayacağı için üzerinde durulmamıştır diyebiliriz.

Nureddin Yıldız