Video Fetva

Masum ne demektir?

8845
21.08.2010

Masum ne demektir?

Masum, Arapça bir kelimedir; hatasız, korunmuş demektir. “Masum kimdir, kime masum denir?” Bu sorunun cevabını anlayabilmek için ‘masum’ kelimesinin Türkçede kullanılışına bir örnek vermek istiyorum. Diyoruz ki, bu çocuk masumdur, günahsızdır; hata etmesi mümkün değil, demek istiyoruz. İki kişi bir olaydan dolayı yargılanırken birisi, ‘ben masumum’ diyor. Yani hatalı değilim bu konuda demek istiyor. ‘Masum’ kelimesi bizim akidemiz, imanımızla ilgili konulardan birisinin içinde geçer. Nedir bu? Biz, Allah’ın peygamberlerinin, başta da bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam olmak üzere, Peygamberlerin masum olduklarına inanırız, iman ederiz. Ne demek bu; Rasulullah masumdur. Yani hata eder biri değildir. Kasıtlı veya kasıtsız, Allah’ın dinine zarar verecek bir hata yapmamıştır. Onu Cebrail aleyhisselam bizzat korumuştur. Allah’ın emri ile, Allah’ın iradesi ile peygamber aleyhisselam efendimizin yanılgısı yoktur. Masum olmak, peygamber aleyhisselamın sıfatlarındandır, özelliklerindendir. Bunun şu anlamı oluyor: Acaba peygamberimiz bize namazı yanlış tarif etmiş olabilir mi? Asla! Çünkü masumdur, hata etmez. Allah onu koruyor. Ayeti yanlış okumuş olabilir mi? Kesinlikle! Neden? Allah onun dilini hatadan korumuştur. Peygamberi memur bir öğretmen değil ki yorgun günlerinde yanlış iş yapsın. Peygamber hatalı konuşmaz. Ailevi ilişkilerinde, insani ilişkilerindeki durumu başka, peygamber olarak hata yapması başka. Allah peygamberlerini hataya karşı korumuştur, günahlara suçlara karşı korumuştur. Buna biz, ‘peygamberin masumiyeti’ diye bir isim veriyoruz. Peygamberler masumdurlar. Dolayısıyla peygamberlerin tebliğ ettiği Kur’an, peygamberin bize ulaştırdığı din, hatadan korunmuştur. Hiçbir asırda, hiçbir çağda, hiçbir toplumda yersiz bir ayet, gereksiz bir ayet, yanlış bir ayet olamaz Kur’an’da; masum bir peygamberin masum bir kitabıdır Kur’an-ı Kerim. Burada ‘masum’ kelimesinin içine bir bilgi daha sokmamız gerekiyor: Rasulullah salllahu aleyhi ve sellemin dışında masum yoktur. Âlimler masum değildirler; hata edebilirler. Hata etmiş olmaları onların âlimlik değerini düşürmez. İmamı azam da –rahmetullahi aleyh- hata etmiş olabilir; asla İmam-ı Azamlığını düşürmez bu. Çünkü kuldur, insandır, hata edebilir, masum değildir. Şeyh efendiler de hata edebilirler mi? Çok rahat edebilirler. Şeyhlikleri kalkacak mı; hayır. Şeyh olmaları peygamber olmalarını gerektirmiyor, hata etmemelerini de gerektirmiyor. Evliya insan, veli insan hata edebilir mi? –Edebilir. Günah işleyebilir mi? İşleyebilir! Bitti mi velilik hakkı? Hayır, hayır. Ondan dönüş/o hatadan dönüş onun velilik makamında yükselmesi anlamına gelir. Ne şeyhler, ne âlimler, ne ihtiyarlar, ne hocalar, ne hacılar masum değildir. Bir tane masum var; o da Rasulullah salllahu aleyhi ve sellem efendimizdir.

Nureddin Yıldız