Yazılı Fetva

Mevcut gelişmeler sonucu İran'a bakışımız nasıl olmalıdır?

7458
11.01.2017

Hocam, Suriye'de gerçekleşen olaylar malumdur. İran'ın tavrı da ortadadır. İran'a bakışımız bu konuda nasıl olmalıdır. İran'ı İsrail, Amerika vb'lerinden daha tehlikeli görmeli miyiz? Yaklaşımımız nasıl olmalıdır.

Mevcut durumumuzu İran veya Suriye diye bir daraltma ile tahlil edemeyiz. Ümmet olarak büyük bir tünelden geçiyoruz. Yüz yılı aşkın bir zamandır ümmetimizin başı yok, sahibi yok görüntüsü içindeyiz. Belli bir gündeki belli bir olaya takılıp kalmak düşmanlarımızın işine gelir. Olaylara takılmadan bütüne bakarak ve bütün zamanları değerlendirerek yol almalıyız. Allah’a sığınıp hayatın her alanında cihat etmek zorundayız. Ümmetimizin hedeflerini günübirlik olaylara ve kendi dar projelerine kısıtlayarak İslâm anlatanlar bugünkü facianın görünen sebeplerindendirler. Bundan sonrasını en azından bütün zamanlar ve bütün evren için var olan bir İslâm mantığı ile düşünmek durumundayız. Bu mantıkla bakmaya gayret edelim. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız