Yazılı Fetva

Mezar ziyareti cahiliye âdeti midir?

8832
25.11.2015

Kıblegâh Evler kitabınızda "Sihir, muska, mezar ziyareti gibi cahiliye işlerinden şiddetle kaçınır." diye bir cümle kurmuşsunuz. Sihri anladım, muska hakkında bir bilgim yok fakat mezar ziyareti hakkındaki yorumunuz ilgimi çekti. Müslim’in rivayet ettiği bazı hadislerde peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabir ziyaretleri yaptığı belirtilmiş. Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim.
1. Bureyde radıyallahu anh şöyle dedi: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret ediniz. Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır. Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu.”
Müslim 977/106, Ebu Davud 3235.
2. Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir: “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Baki mezarlığına çıkıyor ve orada yatan ölülere dua ediyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bu durumu sorduğumda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Ben onlara dua etmekle emrolundum’ buyurdu.”
Müslim
3. Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımda gecelediğinde gecenin sonunda Medine kabristanı Baki’ye çıkar ve şöyle dua ederdi: ‘Es-Selamu aleykum dare kavmin Mü’minin. Ve etakum ma tuadune gaden mueccelin. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Allahummeğfirli ehli bakiil garkadi.’
Müslim 974/102, Nesei 2038, İbni Sünni 592, Beyhaki 4/79, Ahmed 6/180

Mezarları ziyaret edip, ahireti hatırlamak ve ibretle hayatı düzene sokmak vardır. Bu bir peygamber emridir de. Şu andaki ziyaretler akraba ziyareti niteliğindedir. Mevcut ziyaretler bize emredilen ziyaretler değildir. Bid'atlerle dolu bir ziyaret ise kastedilen onu yapmamayı efdal kabul ederiz. Orada belirtilen odur. Allah sizden razı olsun.

Nureddin Yıldız