Yazılı Fetva

Mezar ziyaretleri cahiliye işleri midir?

4043
09.10.2016

Nureddin Yıldız hocanın, Tahlil yayınları, kıblegâh evler kitabı, on sekizinci baskısı, sayfa 85'de "cahil kalmayı tehlikeli görür" başlığı altında, ... Sihir, muska, mezar ziyareti gibi cahiliye işlerinden şiddetle kaçınır. Cümlesi geçmektedir. Burada geçen mezar ziyareti niçin cahiliye işlerinden sayılır?

Yaşadığımız zamanda mezar ziyaretleri bir ibret sebebi olmaktan çok, gelenek görenek olduğu için, bid'atleri yaşatmak için ve bilhassa kadınlar açısından mahremiyet prensiplerine riayet edilmeden yapılmaktadır. Bu da cahiliye örfüne daha yakın bir duruştur. Yoksa mezar ziyareti normalde müekked Sünnetlerden bir Sünnettir elbette.

Nureddin Yıldız