Yazılı Fetva

Mezheplere Dair Soru

5357
23.04.2012

Selamün aleyküm hocam,İstanbul üniversitesi sosyoloji yüksek lisans öğrencisiyim. Sorum, Maturidilik ve eşariliğe dairdir. Maturidiliği aklı öncelemesi hasebiyle savunurken eşariliği terakkiye engel olarak dillendiren eden bir tavır bulunmaktadır. Hassaten Kemalist taifeden de böyle tipler çıkmaktadır. Hatta eşariliğin başta mutezile ile beraber olduğu üzerinden tu kaka yapılmaya çalışılıyor. Ben konuların ilim sahibi kişilerce değerlendirilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Söz söylemekten de imtina ediyorum. Lakin bulunduğum ortamdaki cahilliği def etmek adına ehlisünnetin tavrına uygun davranacak tavrın ne olduğunu sizden öğrenmek istiyorum. Bu konular benim haddim değil diyerek kenara çekilecek imana sahibim ama en azından batılın ve fitnecilerin tehlikeli söylemlerini susturmak adına sizden yardım bekliyorum.

Selamünaleyküm. Bu mezhepler, İslam'ın kendisi değildir, bilakis İslam'a hizmet için çıkmış gayretlerdir. İslam'ın kendisi Kuran’dır. O insanlar yeri geldiğinde Kuran’a da aynı saldırıları yapabilirler. Biz her saldırının karşısında bir savunmaya geçme ihtiyacı hissetmemeliyiz. Nihayetinde Maturidilik de Eş'arilik de insan üzerinden oluşmuş kurallar üzerinden yürütülmüştür. Muhakkak tenkit edilebilecek tarafları vardır. Bu da pek normaldir. Ama bu tenkidi Müslümanlar yapabilirler. İmanda paylaşmadıkları hususları başkalarının tenkit etmesinin tutarlılığı olamaz.

Nureddin Yıldız