Yazılı Fetva

Âlimlere her soru sorulur mu?

5820
28.02.2020

Hocam, her soru sorulmaz deniyor. Bir Müslüman bir âlim bulunca neden her soruyu sormasın, bunun nedenini çok merak ediyorum.

Dinimize ait hususları sorup öğrenmek Allah’ın emridir. Kimse böyle bir emri kaldıramaz, yok sayamaz. Âlim de sorar cahil de. Sormak bir ilim vasıtası ise ilme muhtaç olan bir Müslüman neden sormasın. Yalnız şöyle bir durum dikkatimizden kaçmamalıdır:
 

Müslüman’ın dinine ait meseleleri, magazin konuları gibi göreceği anlayış kesinlikle kabul edilemez bir anlayıştır. Öğrenmek ve amel etmek gayemiz olmalıdır. Bu gayenin kaybolması veya sulandırılması denebilecek tavırları bir ibadete karşı tavır olarak görmemiz gerekir. Âlimlerin uyardığı nokta bu noktadır. Soru sormayı menetmek diye bir durum yoktur, olamaz da.
 
Sorulması anlamsız ve gereksiz soru örnekleri olarak şunları sayabiliriz:
 
1. Dinin emretmediği, varsayımlar üzerine kurulu, ekonomik ve sosyal değeri olmayan, Müslüman’ın işini düzeltmeyecek farazi meseleler,
 
2. Gayba ait olan yani Allah’tan başkasının bilmeyeceğine inandığımız ve hakkında ayet hadis olmayan konular,
Bilmece türü meseleler,
 
3. Soranın ve cevaplayanın, onlara alaka gösterenin şüphesini oluşturabilecek konular,
 
4. İbadetlerin, emir ve yasakların gerekçesini irdeleyen, merak gidermenin ötesine gitmeyecek sorular,
 
5. Soru ve cevabı üzerinden bilgiçlik taslama, üstün gelme hazzını tatmin etme soruları,
 
6. Kur'an ve Sünnet’i irdeleyen, onlarda vesvese ve şüphe oluşturabilecek, alay ve eğlence meyilli sorular,
 
7. Selefi salihinin ağırlığını zedeleyebilecek sorular sorulmamalıdır.

Nureddin Yıldız