Yazılı Fetva

Miras Paylaşımında Haksızlık

9600
21.04.2012

Sayın hocam, sorunum şöyledir. Merhum M, 3 kız 1 erkek çocuk sahibi idi. Vefatından önce sahip olduğu mülklerinden büyük bir kısmını tek oğlu E ye verdi. Vefatından sonra, 3 kızı bu durumdan rahatsız oldu, lakin tek oğlu E’ye verdiği kısım, dinimizin hükmettiği biçimde, birer pay kız çocuğa, iki pay erkek çocuğa ölçüsünden çok fazla idi. Durumu rakamlar ile izah etmek icap ederse, erkek çocuğa verdiği malların toplam değeri 6 trilyon iken, diğer kız çocuğuna verdiği kısım 500 milyar civarı denilebilir, iş bu rakamlar tahminidir fakat hayatta iken devrettiği servet trilyonlar ile ifade edilebilir. Ölümünün ardından halen geriye toplamda bu kadar olmasa da bir kısım mallar kalmıştır, halen paylaşılmamıştır. Yapılan bu evlat kayırma işlemi, tapuda satış işlemi olarak yapılmıştır, hukuki olarak gerçekten ihtiyaçtan satış değil evlat kayırma amaçlı hileli durum olduğu ispat edildiği takdirde, mahkeme kararı ile işbu malların bir kısmı merhumun terekesine geri eklenip, kız çocuklara da pay edilme imkânı vardır. Sorumuz şudur: kız çocuklardan herhangi biri, mevcut duruma itiraz ile mahkeme yoluna gidip, bu maldan pay isteyebilir mi? Mahkemeyi kazanarak aldığı pay, hak mıdır, helal midir? Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Selamünaleyküm. Böyle bir işin haksızlık yönü bulunduğu bellidir ama çocukların bunu mahkemeye taşımalarını tavsiye etmeyiz. Eğer taşırlarsa alacakları pay, Kur'an'ın onlara takdir ettiğinin üstünde olmamalıdır.

Nureddin Yıldız