Yazılı Fetva

Moda tasarımı okumak doğru mudur?

10000
20.01.2016

Bir bayanın moda tasarımı okuması doğru mudur? Çünkü maalesef günümüzde İslam’a uygun tasarımlar yapılmıyor.

'Moda Tasarım' isim olarak bize soğuk geliyor. Ne var ki, mü'min insan olarak şık ve zarif giyinmemiz de bir yasak değildir. Mü'min olarak bizim de bir giyinme kültürümüz vardır ve bu giyinme üzerine eğitim yapılabilir. Sözü edilen eğitimi almak büyük bir risktir. Özellikle korunarak ve sonucu mü'min kimliğimize uygun bir şekilde değerlendirmek üzere öğrenilebilir. Bu öğrenme esnasında ne kadar dik durulabileceği, daha sonra ne kadar mü'mince kullanılabileceği ise herkese göre farklıdır. Herkes bir iman sahibidir ve imanının gereğini yapıp yapmadığından sorulacaktır.

Nureddin Yıldız