Yazılı Fetva

Mü’min olan bir kimse için devlet memuru olmakta hayır yoktur, hadisi sahih midir?

17565
13.06.2015

“Mü’min olan bir kimse için devlet memuru olmakta hayır yoktur.” (el-Bidaye c. V s.83. Begavi, İbni Asakir)
Bu hadis sahih midir?

Önce şunu tespit etmeliyiz:
‘Devlet ve memurluk’ hadiste geçen şekliyle bugünkü devlet ve memurluk ifadelerinin tam karşılığı değildir. Bir İslam Devleti’nde memur olmakla laik bir devletin memuru olmayı aynı göremeyiz. Ayrıca bu hadiste geçen memurluk ‘valilik’ düzeyindeki bir görevi izah etmektedir.
Netice olarak hadis sahih hadis düzeyinde değildir ama sahih hadisler arasında bu anlamı bulmak mümkündür.

Nureddin Yıldız