Yazılı Fetva

Müslümanlar mahşerde bütün peygamberlere şahitlik mi edecek?

1735
13.10.2022

Hocam Müslümanlar her peygambere mahşer gününde şahitlik edecek diyorlar. Her peygamber hakkında Kur’an’da veya hadislerde bilgi verilmemişse şahitlik olayı nasıl olur?

Bu ümmetin şahitliği Allah’ın ve Resulünün sözünü teyit etme şeklindedir. Zira bu ümmetten bir mümin, kendi gözüyle gördüğünden daha fazla Allah’ın “oldu/yaptı/idi” sözüne imanı vardır. Peygamber aleyhisselama da tasdiki bu şekildedir. Kıyamet gününde bu ümmetten biri kendinden çok önceki ümmetlere dair olayları bu çerçevede şahitlik ederek doğrulayacaktır. Mesele sıradan bir şahitlik meselesi değil kâmil bir iman meselesidir.

Nureddin Yıldız