Video Fetva

Namaz tahareti

13936
08.09.2010

Namaz tahareti

Taharet genel olarak temizlik demektir. Bizim Türkçe örfünde taharet, tuvaletteki temizlik için kullanılıyor. Ama taharet her hâlükârda Müslümanın temizliğine verilen bir isimdir. Namaz açısından taharet iki türlü ele alınması gerekiyor. Birincisi, Müslümanın tuvalet ihtiyacından sonraki temizliğidir. Bir de Müslümanın tuvalet ihtiyacından sonraki temizliği biraz daha namaz kalitesinde yükseltip gusül ve abdestle yükselttiği temizliğin adıdır. Biz namaz için taharet dediğimizde, dolayısıyla iki başlık inceleriz. Birincisi, Müslüman tuvalet ihtiyacından sonra üzerinde namaza engel olacak bir pislik bırakmaz. Bu pislik temizliği tuvalette başlar. Bunun ana ekseni, insanın dışarı attığı büyük veya küçük abdest pisliğinden yüzde yüz temizlenmesidir. Bu yüzde yüz temizlenme dışarı atılan pisliğin tamamen atılması, damla boyutunda bile olsa pislik bırakmamaktır. Bu pislik insanın bedenine ve çamaşırına da sirayet etmemelidir. Gerek bedende ve gerekse çamaşırda bir para büyüklüğünde, yani para büyüklüğü kadar bir kir kalması halinde namaz için engeldir bu. Namaza engel olması Müslümanın namaz çapında temiz olmaması anlamına geliyor. Para büyüklüğü kadar, biz bunu biraz daha net söyleyelim; herkesin kendi avucundaki aya kadar, avuç içi kadar olan bölge kirlendiği zaman idrarla veya pislikle namaza engel bir kir var demektir. Müslüman için bu pisliktir, kirdir. Müslüman tuvalette hem idrarın ve büyük abdestin dışarı atılmasında ciddi bir kontrol sahibi olacak. Hem de vücuda ve çamaşıra veya namaz kılınan yere, seccadeye diyelim, seccade olmazsa namaz kılınan yer ne ise, tahta veya toprak… orada bir pislik olmayacak. Buna namaz için taharetin birinci boyutu olarak bakıyoruz. İkinci boyutu olarak da Müslüman gusül abdesti gerekiyorsa gusül alarak, gusül abdesti gerekmiyorsa abdest alarak namaz için uygun hale gelmiş olur. Bunun dışında namaz boyutunda temizlik yok demektir, namazın birinci şartı gitmiştir. Müslüman yirmi dört saatini namaza göre böldüğünden, namazlı bir Müslüman için temizlik hayatın en önemli şartı halinde gelir. Yirmi dört saatin en fazla on saatte bir namaza bölündüğünü görüyoruz biz. On saatte bir namaz karşımıza çıkıyor. On saatte bir tuvalette başlayan el yıkanan lavaboda devam eden bir temizlik söz konusudur. Hem namazımızı temizlikle garanti etmiş oluyoruz hem de namaz gibi yüksek seviyede bir ibadet ayarında temiz kalıyoruz. Bunun için namaz tahareti herhangi bir temizliğe benzemez. Parfümle, kokuyu ve kiri değildir bu. Maddi ve manevi gerçek bir temizliktir. Namaz, manamızı temizlediği gibi maddemizi de tertemiz tutuyor, Allah’a bunun için hamd ediyoruz.

Nureddin Yıldız