Yazılı Fetva

"Nefsini kendine tanrı edeni gördün mü?" ayetini nasıl anlamalıyız?

23397
10.08.2016

Hocam, ben Furkan suresi 43.ayeti sormak istiyorum: "Nefsini kendine tanrı edeni gördün mü?"... Pek çok günaha bizi nefsimiz tahrik ediyor. Şimdi günah işlerken nefsimizi ortak mı koşuyoruz? Bu konuda hangi kitabı okumayı önerirsiniz?

O ayette belirtilen ve dikkat etmemiz gereken incelik şudur: Her insanın nefsi ve arzuları ona hoş gelir, zaman zaman da nefsinin arzularına uyar ama bu uymayı ilahlaştırma düzeyine getirmek akıbet açısından tehlikeli bir durumdur. Bunu, haramı helal görmek, Allah’ın emirlerini basite almak şeklinde mesela anlayabiliriz.

Nefis ve terbiyesi, nefsin ilahlaştırılması gibi konularda en güzel kitap İhya-u ulumuddin adlı kitaptır. İlgili bölümü okuyarak istifade edebilirsiniz.

Nureddin Yıldız