Yazılı Fetva

Nureddin Hoca diploma düşmanı mı?

4077
27.06.2020

Nureddin hocanın konuşmalarında diplomayı “A4 kâğıdı” tarzında bir söylemle tenkit ederken dinledim. Biz Müslüman olarak diplomasız mı olmalıyız, neden diploma düşmanlığı yapıyor hoca?

Diploma düşmanlığı şeklinde bir şey olamaz. Hak edilmemiş diploma, kullanılamayan diploma bir A4 kâğıdından başka nedir? İnsanların ilim için çalışmaları mı gerekir, ilmi belgeleyen diploma için mi? Elbette ilim de olsun diploma da olsun denir bu soruya cevap olarak. Ama bugün gelinen noktada diploma var ilim yoksa bunun tenkit edilmesi gerekir ki gerçek aransın ve bulunsun. Aksi takdirde seccadesi olan ama namaz kılmayan insanlar gibi diploması olan ama ilmin gereğini yerine getirmeyen insanlara dönmüş oluruz. Asıl gaye ilim olmayınca özellikle din konusunda belli sakıncalar yaşıyoruz. Bunlardan bazılarını öne çıkarabiliriz:
 
a- Diploma öne çıkınca ilimle amel eridi. Sözle iş arasındaki açı büyüdü.
 
b- Kişilerde ucub/kendini beğenme ve kibir oluştu.
 
c- Hakkı gizleme, hakkı yönlendirme kılıfı bulundu.
 
d- Dünya nimetleri üzerine çullanıldı. İnsanların birbirlerine hasedi doğallaştı.
 
e- Tartışmalar, gruplaşmalar çoğaldı.
 
f- Kişilere taassup arttı.
 
g- Bilgisizlik çoğaldı, bilgisizliğe rağmen bilgiçlik dini konularda bile normalleşti.

Nureddin Yıldız