Yazılı Fetva

Peygamberimizin, ashabın ve veli kulların insanlar üzerinde tasarrufu devam ediyor mu?

4012
13.02.2015

Bakara 154 ve Ali İmran 169. ayetlerde geçen, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar lakin siz anlamazsınız.’ ifadelere istinaden Hz Peygamber, Ashab-ı Kiram ve ömrünü Allah yoluna adadığına inandığımız Abdulkadir-i Geylani, Şahı Nakşibend, İmam-ı Rabbani vs. gibi veli kulları ‘diri ve tasarrufları halen devam ediyor’ olarak kabul edebilir miyiz?

Allah'tan başka kimsenin kimse üzerinde bir tasarrufu yoktur. Hüküm Allah'ındır, tasarruf onun tasarrufudur.

Nureddin Yıldız