Yazılı Fetva

Rahat yataklarda uyumak caiz midir?

8955
25.04.2016

Hocam bir hadis okudum Abdullah b. Mes’ud r.a. rivayet etmiş.
Rasullullah s.a.s. bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı, hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine:
- Ya Rasullullah, sizin için yatak temin etsek olmaz mı, dediler.
-Benim dünya ile ne işim var. Ben dünyada, bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim, buyurdu. )Tirmizi zühd 44)
Hocam bizim rahat yataklarda yatmamızın hükmü nedir?

Allah Teâlâ, dünyadaki bütün nimetleri kullarına mubah kılmıştır. Mü'min olmak nimet mahrumu olmak değildir. Helal olan ve zararsız olan her şey mü'minin hakkıdır. Şu kadar ki mü'min, nimetleri kulluğunun ayak kayma sebepleri de yapmamalıdır. Allah’ın salih kulları, nimetleri kullanmanın bir seviyeden sonra gevşeklik nedeni olabileceğini hissetmişler ve var olan nimetlere bile bir tür sınır getirmişlerdir. Buna din literatüründe ZÜHD bunu yapana da ZAHİD denmektedir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zahidlerin başıdır. Elinin altında dünya nimetlerinin tamamı olabilecekken o, Rabbinin huzurunu seçmiştir. Yatak ve benzeri dinlenme araçları da neticede bir nimettir. En rahat yataklarda uyumak bir nimet kullanımıdır. Yasak olması -ibadete mani olmadıkça- söz konusu değildir. Meseleyi bu açıdan ele alabilirsiniz.

Nureddin Yıldız