Yazılı Fetva

Sahabelerin birbirlerine üstünlükleri var mıdır?

847
07.12.2020

Hocam, sahabilerin hepsini seviyoruz doğrusu ama onların aralarında biri diğerinden daha üstündür şeklinde bir sıralama yapılmış mıdır?

Bu ümmetin uleması, fukahası ve bütün ileri gelenleri ashabı kiramın kendi aralarında bir fazilet farkı bulunduğuna inanmaktadır. Birkaç ilmi olmayan kimsenin sözüne itibar edecek değiliz.
 
- Bedir mücahitleri en üstündür.
 
- Onların bir üstü cennetle müjdelenen ilk on kişidir.
 
- Onların bir üstü raşid halifelerdir.
 
- Onların da bir üstü ilk iki halifedir.
 
- Onların sıralaması da Ebubekir sonra da Ömer şeklindedir. Sonra Osman gelir ardında da Ali. Allah hepsinden razı olsun.

Nureddin Yıldız