Yazılı Fetva

Sahih hadislerin doğruluk oranı nedir?

13589
22.08.2015

Tarihçi biri bir televizyon programında hadislerin güvenilirliğinden bahsederken, sahih hadislerin bile %60 doğru olma ihtimali olduğunu söyledi. Ben bundan çok rahatsız oldum, Buhâri ve Müslim'i sanki çok hafife aldı gibi hissettim. Sahih hadisler konusunda bilgi verir misiniz?

Bu zamanda kimin ne söylediğini önemsememize gerek yoktur. Bu ümmet, asırlar süren büyük bir çalışma ile dinini korumuştur. Din olarak koruduğu şeylerden biri de hadislerdir. Hadisler hakkında şu ilkeleri zikredebiliriz:
a- Yüzde yüz doğru bilgiye bizim literatürümüzde TEVATÜR/MÜTEVATİR denmektedir.
b- Tek mütevatir bilgi Kur'an'ımızdır.
c- Hadisler de dahil olmak üzere hiçbir bilgi mütevatir değildir.
d- Hadislerin içinde mütevatir olmaya en yakın hadisler SAHİH/HASEN hadisler olarak tespit edilmiştir.
e- Sahih hadislerin sahihlik oranı da farklı olabilir. Daha sahih olan, sahih olan denebilir. Ancak sahih hadislerin sahihlik oranı hakkında net bir rakam vermek mesela % 60 demek abes bir iddia olur. Mütevatir değil ama mesela 60 da değildir. Bizim için mühim olan şudur: Bizden önceki dinimizi bize aktaran ilim adamlarının itibarı bizi bağlamalıdır.
f- Hadislerle bu irdeleyici mantık üzerinden ilgilenmeyi bir fitne görürüz. Evet, her irdeleyenin kalbinde fitne bulunduğunu söylemeyiz ama irdeleyicilerin önemli bir bölümünün Peygamber aleyhisselamı kaldırıp yerine kendi zevk ve menfaatlerini yerleştirmeyi istediklerini söylememizde sakınca yoktur.

Nureddin Yıldız