Yazılı Fetva

Said Nursi’nin vahiy ile alakalı sözlerine inanmak imana zarar verir mi?

3246
28.10.2022

Hocam Said Nursi şöyle der: “Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur ile bize iniyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi, her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yolu ile onun gizli gerçekleri ve gerçeklerinin kesin delilleri iniyor.”

“Bazı defa haberim olmadan ihtiyarım ve rızam olmadığı halde, bazı ince hakaik-i imaniye ve kuvvetli hüccetleri müteaddit risaleler de tekrar edilmiş. Ben çok hayret ederdim. Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış.”

“İmamı Ali, nurun bölümlerinden haber verdiği sırada “Ayet-ül Kübra hakkı için beni ani ölümden koru” deyip o Ayet-ül Kübra’yı şefaatçi yaptı.”

Alıntıladığım bu görüşlere inanmak imana zarar verir mi?

Bu sözlere, ZAHİREN ANLAŞILDIĞI GİBİ inanmam mümkün değildir, inanılmasının iman açısından tehlikeli olacağında da şüphe yoktur. Bizzat müellifinin de öyle kastetmediğini düşünenlerdenim. Neticede bir insanın sözünü okuyoruz, hatalı olması ihtimali kadar tabii bir şey yoktur. Kaldı ki kastedilen şey, “Allah yolunda yazmaya çalışıyorum, nefsani değilim biiznillah” türünden bir mesaj olmalıdır. Bu şekilde tevil etmek, büyük bir himmet sahibi mü’mini lekelemekten daha evla olsa gerek.

Nureddin Yıldız