Yazılı Fetva

Satın Alınan Malı Kiralayıp Aynı Fiyattan Satmak Caiz mi?

4038
12.01.2011

Bir malı peşin satın alıp 6 ay veya 1 yıl sureyle piyasadaki kira bedeli üzerinden kiraya vermek ve bu süre dolunca malın satın alındığı aynı değerden kiraya verilen kişiye satmak şartıyla bir anlaşma yapılabilir mi? Eğer bu anlaşma sahih oluyorsa bunun faizden farkı nedir açıklar mısınız? Çünkü mal sahibi paranın değerinin düşmesi dışında herhangi bir riske girmiyor, bu risk zaten faizde de var. Kira süresince mala bir şey olursa kiracı zararı karşılamak durumunda. Eğer bu anlaşma fasit bir anlaşma ise, kira bedeli sonunda malın satın alındığı değerden bir miktar daha düşüğüne kiralayan kişiye satılması şeklinde değiştirilirse anlaşma sahih olur mu? Somut örnek: Bugün 50 bin TL'ye aldığım arabayı 6 ay boyunca birine aylık bin TL'den kiraya vermek ve 6 ay sonunda yine 50 bin TL'ye satmak üzere anlaşma yapmak doğru olur mu?

Paranın kâğıt üzerinden alınıp verilmesinin her bir işlemi fıkıh açısından bir tereddüt olarak görülebilir. Bir ticaret konusunun, aynı anda iki akdi içermesi caizlik sınırlarını zorlar. Bu nedenle sözünü ettiğiniz birinci şık için gönül rahatlığı ile evet demek mümkün değildir. İkinci bölüm ise Hanefi fukahası arasında caiz görülen bir ticaret çeşididir. Ama prensibi tekrar hatırlatmak istiyorum: Bir akit iki tür anlaşmayı ihtiva ettiğinde ya da para bir dosyadan öbür dosyaya geçirilerek sürdürülen ticaretle kazanıldığında tereddüt gitmez. Allah'a emanet olunuz.

Nureddin Yıldız