Yazılı Fetva

Şerhu Fethul Kadir Alel Hidaye Şerhu Bidayetul Mübtedi kitabı hk..

2610
01.04.2017

Selamun aleykum hocam. İbn Humam El Hanefi'nin Şerhu Fethul Kadir Alel Hidaye Şerhu Bidayetul Mübtedi kitabına Abdul Rezzak Galib El Mehdi tahkiki var, tavsiye eder misiniz?

Söz konusu tahkikli nüsha bende yoktur. Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye baskısı olan nüsha için o yayınevinin baskılarında ciddiyet eksikliği bulunabileceğini söyleyebilirim.

Nureddin Yıldız