Yazılı Fetva

Sevad-ı A'zam Hadisi Nasıl Anlaşılmalı?

5093
02.03.2014

Selamunaleykum hocam.Sevad-ı âzam hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız? Örneğin, müntesibi milyonları bulan bir topluluk biz sevad-ı âzamız, bize uymanız gerek demesi ne kadar uygundur? Sevad-ı âzam bu mudur?

Aleykümselam.Sözünü ettiğiniz hadis İbni Mace'de rivayet edilen bir hadistir. Bu hadis hadis ilmi açısından sahih bir hadis değildir ama cemaat ehli olmayı, ümmet düşünceli olmayı emreden naslar pek çoktur. Kalabalıktan yana olmak gibi bir anlayış Müslüman anlayışı olamaz. Bir kişi bile olsa Kur'an ve Sünnet eksenli olanla olmak Müslümancadır. Kur'an ve Sünnet eksenli olmak da iddia ile değil yaşantı ile olmalıdır. Türkiye Müslümanları olarak muhakkak bir grup içinde bulunmaya kendimizi mecbur hissetmemeliyiz. Birden fazla grup içinde de bulunabiliriz. Kim ne kadar Kur'an ve Sünnet verebiliyorsa onunla o kadar bulunuruz. SEVAD-I A'ZAM'ı kuru kalabalık değil pratik Müslümanlık olarak anlamamız daha doğru olur.

Nureddin Yıldız