Yazılı Fetva

Sılayırahimde din farkı özel kurallar getirir mi?

2111
08.11.2021

Müslüman ile Müslüman olmayanın sılayırahim ilişkisinde özel kurallar var mıdır? Bu ilişkiler nasıl belirlenecek?

Din farkı ile bağlantı olarak belli bir kural oluşmaktadır ama genelde insani ilişkiler din farkından dolayı tamamen askıya alınmaz. Ana hatları ile bu kuralları şöyle özetlememiz mümkündür: 

 1. Hiçbir dine inanmayan bir kadınla Müslüman evlenemez.
 2. Hristiyan veya Yahudi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir. Erkeğin bu evlilikte Müslüman bir kadınla evliliğindeki gibi nafaka görevi oluşur.
 3. Müslüman bir kadın ise asla Müslüman olmayan bir erkek ile evlenemez.
 4. Nafaka temin etmek zorunda olan anne baba veya evlat (bunlar normal durumlarda birbirlerinin nafakalarından sorumludurlar) din farkından dolayı nafaka görevini ihmal edemez. Yandan akraba olanlar için ise bu nafaka mecburiyeti yoktur.
 5. Müslümanlarla savaşır durumda olmayan bir akrabaya vasiyetle mal bırakılabilir.
 6. Müslüman ile Müslüman olmayan arasında mirasçı olma yoktur.
 7. Kâfire zekât verilemez. Fıtır sadakası verilebilir.
 8. Hasta olan kâfir akraba ziyareti yapılır.
 9. Fukahanın çoğunluğuna göre de kefaretten kâfire verilemez.
 10. Müslüman kâfire selam ile başlamaz, onun selamına ise ortalama bir ifade ile cevap verir.
 11. Ölen kâfire rahmet dilemeden sosyal bir görev olarak taziye yapılır, cenazesi ile ilgilenilebilir.
 12. Gıda olarak yenmesi helal olan gıdaları yenebilir. Et konusunda ise ehlikitap olanların besmele ile kestiklerinin sadece yenebileceği söylenmiştir. Bu noktada da yememeyi tercih etmek evla olandır.
 13. Helal olan bir şeyin hediye olarak onlardan kabulü caizdir, onlara hediye verilmesi de caizdir.
 14. Kâfirlerin din içerikli günlerinin tebrik edilmesi caiz değildir.
Nureddin Yıldız