Yazılı Fetva

Sosyoloji ilmiyle İslam’a hizmet edilebilir mi?

3696
24.04.2015

Bir kitabınızda branş seçiminde yetenek ve kapasitemizi esas almamız ve bu branşı dinimize hizmet açısından ayrıca düşünmemiz gerektiğini yazmışsınız. Yeteneklerimin benim sosyoloji okumama yatkın olduğu konusunda ehil insanların yorumu oldu ancak dinime hizmet açısından sosyolojinin yeri nedir bilmiyorum, yardımcı olabilir misiniz?

İnsana direkt veya dolaylı hizmet eden bütün ilimler, meslekler değerlidir. Direkt veya dolaylı olmasına göre ya da biraz veya yoğun hizmet etmesine göre de sözü edilen değer azalır ya da artar. Rabbimiz, kullarını yaratırken her kulu bir boşluğu dolduracak şekilde yaratmıştır. O boşluğu doldurmak için gayret edenler kazanır diğerleri ise kaybederler. Sosyoloji, gelişen dünyada önemi artan ilim dallarındandır. Elbette bir tıp değildir ama önemlidir. Eğer sizin kabiliyetiniz sosyolojide söz konusu ise ve bu kabiliyeti ehil biri size söylemiş ise siz elinizdeki bir nimet olarak görmeli ve sosyolojiyi değerlendirmelisiniz. Şüphesiz mü'min kimliğinizin her şeyden önce geleceğini söylemeye hacet olmayacaktır.

Nureddin Yıldız