Yazılı Fetva

Suni tohumlama caiz midir?

6055
19.02.2015

Veteriner hekimlikte okuyorum, suni tohumlama yapmamız helal midir?

Hayvanlara yapılacak suni tohumlama, insan sağlığı açısından hayvan nesli açısından BİLİNEN BİR ZARAR ihtiva ediyorsa yapılması caiz olmaz. Bilinen bir zarar yok ama ihtimal denebilecek sakıncalardan söz ediliyorsa yani yapılmış bir ilmi araştırma yoksa yapılması caiz olabilir.