Yazılı Fetva

Taberî Şii midir?

2992
18.02.2021

Tefsir kitaplarının büyük âlimi Taberî’nin Şii olduğu söyleniyor doğru mudur, doğru ise kitabı okunur mu?

İbni Cerir et-Taberî bu ümmetin büyük âlimlerinden imamlarından biridir. Müfessirlerin piridir. Tefsiri de tefsirlerin imamı gibidir. Onun adının “Şii” olarak anılması basit bir iftira cümlesinden öteye gidemez. Ali radıyallahu anhı anlatan özel bir kitap yazmış olmasından yola çıkılarak böyle bir söz söylenmiştir. Bu iddia için boş bir söz, kuru bir iftira, iz bile bırakmaz bir çamur dememiz yeterlidir. Allah Teâlâ ona rahmet etsin.

Nureddin Yıldız