Yazılı Fetva

Taklit Etmek

18376
16.02.2013

• Buluğa ermiş bir gencin ibadetlerinde anne babanın sorumluluğu nedir? Namazlarını kılmıyorsa veya tesettüre uymuyorsa yapmamız gereken sadece nasihat midir? Bazı nehiylerle mecbur mu tutmamız gerek?• Kulak delmek fıtrata müdahale midir yoksa caiz midir? • Nisa 97 de yaşadıkları beldede dinlerinin gereğini tastamam yerine getiremediğinden melekler tarafından Allah’ın arzı geniş değil miydi? diye hicret etmediği için cehenneme sürülen insanlar anlatılmakta, bizler de TC’de İslam’ın bazı emirlerini yerine getiremiyoruz mesela maaşlarımız faizli bankalara yatıyor vs. bu durumda o ayetin kapsamına girer miyiz? • Uykudan uyanınca gusül gerektiren herhangi bir rüya hatırlamayan bir hanım çamaşırında var olan ıslaklığın ihtilam münasebetiyle mi normal akıntı mı olduğunu nasıl ayırt edecek? Gusül gerekip gerekmediğini anlaması açısından.• Devlet memuru birinin parasına haram karışmaması için dikkat etmesi gerekenler nelerdir? İş saatine riayet vs. biliyoruz lakin amirlerinin lakaytlığından kaynaklanan durumlarda sorumlu mudur? “Özel işleri için internet kullanımı vs. ye kurumda izin veriliyor ki zaten sınırsız” şeklinde yaklaşım hakka girer mi?• İslam alay etmek, taklit etmek gibi durumları yasaklamıştır. Lakin taklidi edilen kişi izin veriyorsa da günah olur mu yoksa yasak sebebi insanın izzeti ile alakalı olduğundan izin verilse de günah mı? Aynı durum dedikoduda da geçerli mi yani kişi izin verse de haram mı?• Bir yörenin halkının taklidini yapmak helal midir? Belli bir kişi değil de tipoloji. 

Selamünaleyküm.1- Çocuk baliğ oluncaya kadar anne baba, gerekli eğitimi ve örnekliği sağlamışsa, buluğ çağından sonra sorumluluktan kurtulabilir. Elbette bir mü'min, bütün insanlığı ihtiva edecek bir açıdan bakar meselelere, bu ayrı bir konudur.2- Kulak deldirmek fıtratı değiştirmek değildir. Kadının süslenmesi açısından yapıldığında caiz bir eylemdir. 3- Allah'ın Şeriat'ına göre yaşanılmayan ortamlardaki mü'minler, orada bulunmalarını hangi amaca dayanarak orada yaşadıklarına bağlı olarak mesul olurlar veya olmazlar. O durumdan razı olarak yaşayanların, Allah'ın Şeriat'ını gereksiz görmek gibi bir inançları varsa bu iman dışında kalmaktır. Gerekli görüp ihmalden ötürü orada kalıyorlarsa haram işlemektedirler. O durumu ıslah gibi bir gaye taşıyorlarsa ecir sahibidirler.4- Gusül, akıntı olarak sadece meniden gerekir. Meni de bellidir; kalındır ve tabaka oluşturur. 5- Memurun, her şeyden önce çalışılması caiz olan bir işte olması gerekir. Haram bir işte mesela bankada çalışıyorsa kazancı haramdır. Bunun haricinde, o memuru yöneten makamların koyduğu kurallara uyuluyor olması yeterlidir. 6- Alay etmek, insanın onurunu incitmekten ötürü yasaktır; incinme olmayınca da 'alay' oluşmaz.7- Yöresel şiveyi taklit, fitneye neden olmuyorsa caiz olabilir.

Nureddin Yıldız