Yazılı Fetva

Tevbe Suresinin son iki ayeti hk.

1364
27.10.2022

Hocam “Tevbe suresinin son kısmını Ebu Huzeyme el-Ensari'nin yanında buldum. Bu kısmı ondan başkasının yanında bulamamıştım.” diye bir hadis ve açıklaması mevcut. Yazmaya memur olan Zeyd ibn Sabit, bu iki âyeti de yazılı bir vesika bulmadan yazamıyordu. Onun için kendi ifadesiyle Berâe'nin âhirinden bu iki âyeti bulamayıp iyice araştırmış ve ancak Huzeyme'de mahfuz bulmuş ve binâenaleyh ezberlerde mahfuz olan bu âyetlerin yazılı rivayeti de bu suretle temin olunmuştu (Elmalılı, Hak Dîni, III, 2654-2655). Bazı İslam düşmanları Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında şeytan eklemesi deyip inkâr ediyorlar. Böyle bir hadisle aslında Rabbimiz bu tür hurafelerden ve bunun gibi İslam düşmanlarından korumak amacıyla bu hadisi yaşatmış ve bazı âlimler de bu hadisin açıklamasını yaparak imanı zayıf olan mü’minler onlara inanıp küfre girmesinler diye olabilir mi?

İki türlü de olabilir; birilerinin kayıp gitmesi, birilerinin de kalması için olabilir. Zira hiçbir belge herkes için ortak belge olmaz. Bu tür konularda nihai doğrulamayı sağlamak mümkün değildir. Bu bir imtihandır, ebedi cehennemden kurtuluş veya ebedi kalış noktasında herkes imtihan olacak, başka çaremiz olmaz. Allah Teâlâ akıbetimizi hayretsin, imanımızı muhafaza buyursun. Bizi, ailemizi ve bütün mü’min kardeşlerimizi kalp kaymasından korusun.

Nureddin Yıldız