Yazılı Fetva

Ticaret yapanın hemşehrilerini kayırması günah mıdır?

1136
31.03.2022

Ben toptan inşaat malzemesi satıyorum. Bizde hemşehricilik yani hemşehrine alaka biraz fazladır. Örnek vereyim, normal biri geldiğinde yüz liraya satacağım şeyi bizden biri geldiğinde değişik fiyatlarla satabiliyorum. İçimde şöyle bir sıkıntı oluşuyor: Fiyat birliği yapmamam günah mıdır?

Fıkıh açısından baktığımızda ticaretin hür bir ortamda yapıldığını, kimsenin bir malı belli kişiden almaya zorlanamayacağı gibi bir satıcının da şu fiyattan satacaksın diye zorlanamayacağını söyleriz. Satıcı hürdür; dilediği fiyattan satar. Yalan ve hileye bulaşamaz. Devletin fiyatını sabitlediği nesneleri farklı satamaz. Mesela yüz liraya sattığı bir nesneyi dostuna seksen liraya satmasının sakıncası yoktur.

Devletin fiyat belirlemesi yaptığı konular haricinde fiyat tahdidi yoktur.

Yaptığınız iş de bu açıdan bir sakınca olmaz biiznillah.

Nureddin Yıldız