Mektuplar

Tıp okumayı bırakıp Müslümanların fikrî sorunları ile uğraşmak istiyorum

7001
19.05.2017

Selamünaleyküm hocam
Cerrahpaşa tıp fakültesinde okuyorum. Tıbbın ne kadar önemli bir meslek olduğunu sizin sayenizde biraz daha iyi kavradım. Ümmet olarak diğer ilimlerde olduğu gibi tıp ilminde de geride kaldığımızın ve bunun düzeltilmesi gerektiğinin de farkındayım. Bu sene, bu farkındalığım sebebiyle vaktimin büyük kısmını tıbba ayırmaya çalıştım. Ancak neredeyse bütün sene boyunca zihnimi kurcalamış olan bir durum var ve bunu size danışmak istedim. Evet tıp ilmi önemli, insanların sağlığını korumak hem benim için hem de diğer insanlar için faydası olan bir durum. Ama çevremde fikri sorunu olan insanları gördükçe, sağlık bu durumun yanında benim içim önemini kaybediyor ve zihnimde tıbbı bırakma fikri oluşuyor. Şu anda da bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama tıp sebebiyle yaptıklarım kısıtlanıyor. Ama büyüklerimizden bu yönde bir tavsiye duymadığım için bu düşüncemde hata veya eksiklik olduğunu da düşünmüyor değilim. İtidal çizgisini kaybetmekten de korkuyorum.
Durumum böyle hocam.
Selamünaleyküm

Selamünaleyküm.
Güzel kardeşim benim,
İnsanlık olarak doktora da fikirlerimizi ihya edecek münevvere de ihtiyacımız var. Mühendise ihtiyacımız var. Hocaya ihtiyacımız var. Siyasetçiye ihtiyacımız var. Bir tuğla kaldırabilecek takatı olan ameleye ihtiyacımız var. O kadar çok insana ve çeşit alanda uzmana ihtiyaç var ki, adeta meydanda kimse yokmuş gibi yürüyoruz bu hayatta. Bu birinci gerçektir.
İkinci gerçek de şudur:

Bir insan, her işi yapabilir kabiliyette değildir. Rabbimiz öyle yaratmamıştır kimseyi. Neticede peygamberlerden bir peygamber de olsa insan, vahiyle yönlendirilen kabiliyeti dışındaki insanî meziyetleri sınırlıdır. Zaten kıtlık sorunu da buradan geliyor. Pek çok alanda uzmana ihtiyaç var ve insanlar, bir veya iki işi becerebiliyorlar.
Üçüncü gerçek ise şudur:

Rabbimiz her birimizi, bir işi yapmak için yarattı. Kimimiz anne olacak kimimiz de baba. Birimiz de ebe olacak. Öbürü çiftçi olup bebeğe mama olacak ürünler yetiştirecek. Bir başkası evin babasına iş alanı oluşturacak ki para kazansın. Bu yelpazeyi açabildiğin kadar açabilirsin. Neticede gelinecek nokta şudur: Rabbimiz, büyük bir düzen kurmuş ve bu düzende her kuluna, iman ve insan olmanın ötesinde hayat yükü içerisinde farklı bir görev yüklemiştir. Görevini hakkıyla yerine getirenler başarılı olanlardır. Görevlerinde ihmalkâr veya eksik olanlar ise sorunlu tiplerdir. Yıllarca tıp tahsili gördükten sonra elbette başka bir alana geçilebilir. Bu geçişten sonra başaralı da olunabilir. Buna itiraz edilemez. Yalnız kaç kişi, yıllar sonra başka bir alana sıçrayarak başarılı olabilmiştir? Sen yolun yarısını gittikten sonra geri dönüp yeniden yol almayı düşünüyorsun. Bu en iyi ifadeyle bir israftır. Zamanı ve emeği israftır bu. İsraf da mü'mince bir şey değildir. Şeytanın parmağı olabilir bu süreçte!
Öyle zannederim ki senin bu tereddütlü halin yarın, bir psikoloğu görmeyi gerektirecek noktaya kadar götürebilir seni. Derslerinde başarısız ve ilerlemesi mümkün olmayacak bir durumda isen bırakabilir ve başka bir alana geçebilirsin. Öyle değilse derede at değiştirmekten vaz geç ve işine bak. Ümmetine hizmet aşkıyla yürü yolunda.
Allah yardımcın olsun, sana dua ediyorum.
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz

Nureddin Yıldız