Yazılı Fetva

Vasiyetle mirası tek bir çocuğa bırakmak doğru mudur?

4924
15.05.2020

Biz dört erkek kardeşiz. Babam son yıllarında iyice çekilmez olmuştu. Kardeşlerim ben nasıl olsa bakıyorum diye onunla ilgilenmediler. O da şahitler getirip malını bana vasiyet etti. Şimdi öldü. Kardeşlerim vasiyetle babamın da benim de günaha girdiğimizi söylüyor ve haklarını istiyorlar. Siz bu duruma ne dersiniz hocam?

Bir kere sen, babanın hizmetinde olmakla en güzel olanı yapmışsın, ne mutlu sana. Allah Teâlâ amelini kabul buyursun. Kardeşlerin de en ağır hatalardan birini yapmışlar. Allah onları mağfiret etsin.
Baban ise iyi bir iş yapmadı. İnsanın ONA VARİS OLACAK BİRİNE VASİYET yazması caiz değildir. Ancak diğer varisler kabul ederlerse öyle bir vasiyet caiz olabilir. Bu sebeple siz vasiyeti yok kabul ederek mirası şeriata göre bölün. Böylece babanıza da iyilik yapmış olursunuz.
Onların babaya karşı yanlış yapmaları mirastan men edilmelerini gerektiren bir durum değildir. Miras hakları nesep bağından dolayı oluşur, iyi evlat olmaktan oluşmaz.

Nureddin Yıldız