Yazılı Fetva

Yakut el-Hamevî’nin Mü’cemü’l Buldan adlı eseri güvenilir midir?

2997
21.12.2015

Yakut el-Hamevî’nin Mü’cemü’l Buldan adlı eseri güvenilir bir kaynak mıdır?

Yakut el-Hamevî, Ali radıyallahu anha düşmanlık ve Haricilere meyletmekle itham edilmiş ise de bunun doğruluk payı yoktur. Hakkındaki iddiaların temelinde bu uydurma bilgi olduğunu zannediyorum.
Eseri ise neticede bir hadis kitabı değildir. Daha çok tarih kitabı niteliğindedir. Ümmetimizin büyük kültür birikimi içerisinde önemli bir yeri vardır. Allah Teâlâ ona rahmeti ile muamelede bulunsun.

Nureddin Yıldız