Yazılı Fetva

Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmamak münafıklık alameti midir?

1660
25.02.2024

Saygıdeğer hocam, yatsı namazı ile sabah namazını cemaatle kılmamanın münafıklık alameti olduğuna dair bir ibareyi önce duydum, sonra okudum. 

Bu durumu nasıl algılamalıyız? Yani bir insan yatsı ve sabah namazını cemaatsiz eda etse günah mı işlemiş oluyor, hatta daha kötüsü münafık mı oluyor?

Bu konuda aydınlanmak istiyorum, açıklarsanız sevinirim hocam.

Sabah ve yatsı namazlarının cemaatle kılınmasını hararetle tavsiye eden hadisler vardır. Bu iki namazın camide kılınmasını mühim sünnetlerden biri olarak görmeliyiz. Tam anlamıyla sünnete bağlılık testinin en kritik noktalarından biri olarak da anlayabiliriz. Meselenin özü budur. Ancak sabah ve yatsı namazını camide cemaatle kılmayan münafıktır denemez. “Münafıkları o vakitte  camide arayın” sözü, münafıkların gerçek bir iman sahibi olmadıkları için zor olanı yapıp sürekli olarak camiye gelemeyeceklerine işaret edilmektedir. Evet, bu gelememe iman açısından bir kayıptır ama camiye gelemeyen münafıktır denemez. Öyle bir hüküm yoktur da. İmanı korumak ve mü'mince yaşamak bakımından bir erime, şeytana kapılma bakımından gayet hassas bir nokta olarak görülmelidir ve sabah/yatsı namazları camide kılınmaya çalışılmalıdır. Böyle anlayabiliriz.

Nureddin Yıldız