Yazılı Fetva

Müslüman yöneticilere karşı halkın ayaklanması caiz midir?

4257
26.03.2011

Tunus, Mısır ve diğer Ortadoğu ülkelerinde diktatörlere karşı halkın ayaklanması bu hafta Suudi Arabistan'da bazı camilerde hutbe konusu oldu ve mealen şu hadisi söylediler: "Gerçek şu ki sizin üzerinize birtakım idareciler getirilecek ki onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim bunu yaparsa günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, kötülüklerine engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup, onlara uyarsa günahkardır, azaptan kurtulamaz. Ashap şöyle dedi: "Onlarla savaşmayalım mı?" "Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır." buyurdu. (Hadis) Bu hadisin günümüzdeki yöneticilere isyanı gayri meşru gösteren bir yanı var mı?

Müslümanların yöneticilerine karşı silahlı isyanda bulunması konusunda ulemanın görüşü, kan akmasına izin vermeme şeklindedir. Ümmetin daha büyük sıkıntılara özellikle insan zayiatına uğrayacağı durumlarda bu yasak devreye girmektedir. Ancak, verdiğiniz örneklerde Müslümanlar, kendilerinden bir yöneticiye karşı mı isyan etmektedirler, bunu iyi tahlil etmeliyiz. Bir de, sözünü ettiğiniz olayların birden bire ortaya çıkmasındaki kuşkular gitmiş değildir. Kim, neden hareketlendirdi kitleleri henüz belli değildir. Daha dikkatli olmaya mecburuz. Allah'a emanet olun.

Nureddin Yıldız