Yazılı Fetva

Zekât ile su kuyusu açtırılır mı?

3341
13.08.2022

Afrika veya başka bir yerde insanların su bulamadığı ortamlarda ZEKÂT PARASI İLE kuyu açtırmak zekâtın yerini bulması açısından uygun olur mu?

Zekâtın ibadet olarak gerçekleşmesinin şartlarından biri, zekât olarak verilecek şeyin fakire bizzat verilmesi yani eline konmasıdır. Anonim hizmetler bu açıdan zekât olarak kabul edilemez; o tür hizmetlerde fakire vermek yani teslim etmek gerçekleşmemiş olur.

Açılan kuyu, bir yandan fakirlerden birinin değil hepsinindir. Bu bir manidir.

Bir mani de kuyudan zengin fakir herkesin içeceği meselesidir.

Bu sebeple kuyu açmada zekât fonunun kullanılmışa “olabilir” denmesi zor bir durumdur.

Bazı âlimler bunu olur görmeye başlamış iseler de biz kadim ulemanın içtihadının korunması gerektiğini düşünüyoruz.

Nureddin Yıldız