Yazılı Fetva

‘Zühd’ konusunda İbnü’l Cevzi’nin görüşleri mi İmam Gazali’nin görüşleri mi doğrudur?

6570
20.08.2015

Kadın Fıkhı derslerinizin ilme dair ilk bölümlerinde İbnü’l Cevzi rahmetullahi aleyhin Telbisü İblis isimli eserini şiddetle tavsiye etmiştiniz. İbnü’l Cevzi'yi sizin onun hakkında yaptığınız dersten tanıdığım ve daha önce Tahlil Yayınları'nın tercüme ettiği Hatırlı Satırlar eserini okuduğum için bu kitabı da edinmek istedim. Yeni okumaya başladım ve içinde İmam Gazali rahmetullahi aleyhin tavsiyelerine yönelik ciddi eleştiriler bulunduğunu gördüm. Bilirsiniz ki İmam Gazali daha münzevi ve dünya lezzetlerinden soyut bir hayatla kurtuluşa erileceğini vurgular hep eserlerinde. İbnü’l Cevzi ise bunları aşırılık olarak nitelendirdi sürekli kitabında. Ve benim hangi tutumun daha ideal olduğunu takdir edecek bir ilmim yok. İkisi de muteber alimler ve hangisini okusam ona hak verdiğimi görüyorum. Bu iki büyük alimin fikirleri arasındaki farka mümince ve itidalli bakış nasıl olmalıdır hocam? Dünya nimetlerini terk ve uzlete sünnette yer yok mudur? Peki, niçin pek çok Allah dostu bu yolu tercih etmiştir? Günümüzün fitne ortamında doğru olan uzlet midir? Dünya nimetleriyle fazla içli dışlı mümin fazileti düşük mümin midir?

Gazalî ve İbnu'l-Cevzî meselesinde ölçümüz şu olsun:
İkisi de ümmetimizin büyüklerindendir. Birini diğerine tercih etmeyiz. Şu kadar ki, İbnu'l-Cevzî'nin söyledikleri pratiğe daha yakındır. Asrımızın fitnelerine karşı onu uygulanabilirlik açısından daha yakın buluruz.
Biz zamanımızın insanıyız. İmtihanımız da bu zamanın imtihanıdır. İnternet zamanında imtihan internettir. Medya zamanında medyadır. Savaş zamanında savaştır. Kıtlık zamanında kıtlıktır. Kim hangi zamanda ne yaşıyorsa imtihanını da o yaşadığının üzerinde görmelidir. Bütün zamanlarda imtihan, helal yemek, nefse uymamak ve ibadet etmek olarak özetlenebilir. Allah yardımcımız olsun.

Nureddin Yıldız