Yazılı Fetva

Mahremsiz hacca gitme konusunda mezheplerin neden farklı görüşleri var?

5690
13.01.2016

Bugün cuma sohbetinde hoca, bayanların hacca gitmesi ile ilgili iki mezhebin farklılığından bahsetti; “İmam-ı Azam’a göre yani bizim uyduğumuz Hanefi mezhebine göre, bir bayanın tek başına ya da bayanlardan oluşan bir grubun tek başına hacca gitmesinin haram olduğu söylenmiştir. Şafi ve Maliki mezhebine göre ise en az üç bayandan oluşan bir grubun hacca gitmesinde sakınca yoktur.” dedi. Bu noktada insanın aklına şu soru geliyor: Bu konu hadislerde ya da ayetlerde tam açıklanmadığı ya da hiç bahsedilmediği için mi mezhep imamlarımız farklı görüşlerde bulunuyor?

Hayır, bu konu hadislerde vardır. Uygulamadaki içtihatlar da sizin belirttiğiniz gibidir. Farklılığın temelinde ise bu hükme kaynaklık eden hadisi Şafii ulemasının yorumlamasındaki gerekçeleridir. Bir müçtehidin böyle bir yorum yapması ise Şeriat'ımız açısından mümkündür. Hanefi olanlar hükme uyduklarında hadislerin bizzat özüne uymuş olurlar. Şafiiler hükme uyduklarında ise içtihatla açılmış bir kapıyı kullanmış olurlar. Biiznillah ikisinde de dine uymak ve onu yaşamak vardır. Bu da ümmet için bir rahmettir.

Nureddin Yıldız