Bir Fetva

İbni Sînâ’nın aykırı düşünceleri hakkında

12951
13.05.2018

523) İbni Sînâ’nın aykırı düşünceleri hakkında

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
Hicretin 370 ile 428 yılları arasında yaşamış olan ve Tıp dünyasında çok meşhur bir ismi olan İbn-i Sina, İslam âlimleri tarafından üç konuda ağır tenkide uğramıştır. Bu tenkitte neredeyse söz birliği vardır. İmam Gazâlî, “el-Munkız Min Ed-dalâl” isimli kitabında İbn-i Sina’nın biraz sonra söyleyeceğim üç noktada küfre düştüğünü sölylemiştir.
Birincisi: İbn-i Sina “Bu evrenin aslı yoktur.” demiştir. Bu söz “Allah yarattı.” sözüyle çeliştiği için “Evren yoktu, Allah vardı, sonra yaratıldı evren.” gerçeğine ters düştüğü için küfre girdiğini söylemişlerdir.
İkinci olarak da İbn-i Sina “Diriltildiğimiz zaman bu bedenlerimiz dirilmeyecek. Ruhlarımız dirilecek.” Yani manevi bir diriliş gibi kabul ediyor öldükten sonra dirilmeyi. Bu da temel hadislere ve ayetlere ters düşüyor.
Üçüncü olarak da “Allah her şeyi bilir ama ayrıntıları bilmez.” demiştir. Ayrıntılar ne demek? Yani Allah benim filan tarihte öleceğimi biliyor ama nerede, ne zaman, nasıl öleceğime dair ayrıntıları bilmiyor! Mesela; filanca filancayla evlenecek, bunu biliyorsa da Allah; çocukları kaç gün sonra doğacak gibi ayrıntıları, bu basit bir örnek olsun diye zikrettiğimiz benzer konuların ayrıntılarını bilmez, demiştir. Dedi demedi tartışmasına giremeyiz. Bu üç şeyi söyleyen birine İmam Gazâlî’nin “kâfir” demesi kadar tabîi bir şey yok ama ortada bir gerçek var. Pek çok âlim de İbn-i Sina’nın hayatını araştırdığında -Farabi de buna dâhil bir isimdir- “Ölmeden önce tövbe etmiştir.” diye açıklama yapmışlardır. Tövbe ettiğini söylüyorlar. Sanal bir tövbe değil bu.
Biz; İbn-i Sina gibi bir adamın, Farabi gibi bir adamın cehennemde ebedi kalacak kimse olmamasını isteriz Allah’tan. Ama bu sözleri söyleyene kurtarıcı hiçbir yangın söndürücü yoktur.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


ibni sina