Yazılı Fetva

İbni Kesir kimdir?

6628
24.02.2015

İbni Kesir kimdir; tefsiri var mıdır, ehlisünnet midir?

İbni Kesir, ümmetimizin önder alimlerinden biridir. Tefsir, hadis ve tarih ilminde önemli bir yer sahibidir. Bilhassa tefsiri emsalleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. İstifade edilebilir ve kaynak olarak gösterilebilir bir kitaptır.

Nureddin Yıldız