Yazılı Fetva

İbni Kayyım kimdir?

5305
24.04.2015

İbni Kayyım hakkında bilgi verir misiniz; nasıl biridir, müçtehit midir?

İbni Kayyım, Hanbelî mezhebi ulemasındandır. Hocası İbni Teymiye ekseninde eserler yazmıştır. İbni Teymiye hakkında söylenenlerin neredeyse tamamı onun için de söylenebilir. Ömrünün son döneminde tasavvufla da ilgilenmiştir. Diğer mezheplerin zaviyesinden bakıldığında belli farklılıklardan söz etmek mümkündür ama özellikle ahlak konularında önemli eserler vermiştir. Hiç kimse ilmi ne olursa olsun masum değildir. O da bir beşer olarak yazmış ve eserler vermiştir. Bu ümmetin ilim adamlarındandır. Doğrularıyla hatalarıyla Rabbine gitmiştir.

Nureddin Yıldız