Bir Fetva

Gazâlî’nin İhyâ-u Ulûmuddîn kitabı nasıl bir kitaptır?

4556
13.05.2018

600) Gazâlî’nin İhyâ-u Ulûmuddîn kitabı nasıl bir kitaptır?

Bismillah
Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah
İhya – u Ulumiddin; bundan dokuz asır önce yaşayan büyük İslam âlimi, Huccet’ül-İslam olarak bilinen Gazâlî’ye ait bir kitaptır.
İhya’u Ulumiddin; din ilimlerinin canlandırılması demektir. Adından da anlaşılacağı gibi İslam’ı, Dini, Şeriatı, ahlakı, tasavvufu, imanı anlatan bir kitaptır. Kesinlikle ilim adamı olan, din öğrenen ve öğreten herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir eserdir. Şu kadar ki Kur’an değildir, sahih hadis kitabı değildir; bir âlimin eseridir. Her satırı Kur’an gibi tutulamaz, hadis gibi tutulamaz. Onu da âlimlerimiz tenkit etmişlerdir. “Şurası eksiktir, şurası fazladır.” demişlerdir. Beşerin yapısı budur. Hiçbir beşer, yüzde yüz doğru yapamaz ama Gazâlî ve büyük kitabı İhya’u Ulumiddin; bu Ümmet’in büyük hazinelerinden biridir. Her mü’min bu kitabı edinmelidir, okumalıdır ama din; İhya’u Ulumiddin kitabı değildir, din anlatan çalışmalardan biridir. Böyle bilinir, istifade edilirse biiznillahi Teâlâ Ümmet-i Muhammed’e bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hayrı devam eder.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn.

Nureddin Yıldız

FETVA ETİKETLERİ


gazali ihya-u ulumuddin