Yazılı Fetva

Abdestte boynu meshetmek neden sadece Hanife mezhebinde var?

31410
02.04.2011

Hocam, abdest alırken boynun meshedilmesinin -Hanefiler dışında- cumhura göre mekruh olduğunu öğrendim. Çünkü onlara göre bu davranış, dinde bir aşırılık ve gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiiler bu konuda, herhangi bir delil sabit olmadığı için boynun meshedilmesi sünnet değildir, demişlerdir. Nevevi 'hatta o bid'attir.' demiştir. Malikiler de, 'O mekruh bir bid'attir.' demektedirler. Peki hocam İmam Ebu Hanife veya İmameyn boynun meshi ile ilgili hangi sünneti delil olarak getirip ictihat yapmışlardır ve delil getirilen sünnetin güvenilirliği ve sahihliği ne derecedir? Bu durumda bizim gibi Hanefi ekolünü taklit eden kişilerin boyunlarını mesh etmemelerinde bir sakınca var mıdır, abdestin sıhhatine bir eksiklik getirir mi?

Abdest alınırken boynun meshedilmesi konusunda Hanefi uleması da 'Sünnet' dememiştir. Boynun meshedilmesi müstahab/âdâb arasında zikredilmiştir. Muteber Hanefi fıkhı kitaplarından olan İ'LAU'S-SÜNEN'de (1/120) boynu meshetmekle ilgili hadisler zikredilmekte ama hadislerin sıhhati açısından doyurucu bilgi verilmemektedir. Zaten 'Sünnet'ler arasında zikredilmemesi de bunu göstermektedir. Hanefi bir mü'min olarak İmam Ebu Hanife'nin peşinden gitmekle zarar etmezsiniz biiznillah. Ama diğerlerini de basit görmeyiniz. Anlaşılacağı gibi mesele, imamlara ulaşan hadislerin sıhhati üzerinden tartışma konusu haline gelmektedir.

Nureddin Yıldız