Yazılı Fetva

Alacağımızı zekât yerine sayabilir miyiz?

1429
08.05.2020

Zekât vermem gerekiyor, fakir bir kişideki alacağımı zekâtıma saymam mümkün müdür?

Dört mezhep fukahasının sözü, alacağın zekâta sayılmasının caiz olmayacağı şeklindedir. Zekât bir ibadettir. Niyet ister. O niyet para elden çıkarken borç olarak başladıktan sonra zekâta dönüştürülemez.

Nureddin Yıldız