Yazılı Fetva

Diyobendilik bir mezhep adı mıdır?

2427
17.09.2018

Diyobendilik diye bir şey duyuyorum. Bir mezhep adı mıdır?

DİYOBEND Hindistan’da bir medrese adıdır. İngilizlerin işgaline karşı ortaya çıkmış ilmi hareketlerden biridir. Hanefi/Maturidi çizgisinde dururlar. İslam’ı bir bütün olarak görmeyi prensip edinmişlerdir. Dil olarak Arapça’yı ve siyasi şuuru öne çıkarırlar. Nedvi, Keşmirî, A’zamî ve Habiburrahman gibi isimler o medreseden yetişmiştir.

Nureddin Yıldız