Mektuplar

Ehlisünnet bir mezhep midir?

4385
09.12.2017

Es-selâmu aleyküm ve rahmetullah
Kıymetli hocam, bir tartışma esnasında şöyle bir cümle kullandım. Sizin bu konudaki görüşünüzü öğrenmek isterim. Kafamda bulanıklık oluştu.
“Ehl-i sünnet, Peygamber Efendimiz’in (‏ﷺ) İslâm’ı yaşayış şekline en yakın yaşayış şeklinin mezhebidir.” dedim. Bir arkadaş “Ne demek en yakın? Ta kendisidir.” diye cevap verdi. Ben de kendisine mesela imân konusunda İmâm-ı Âzam (rh.a) “İmân eksilmez ve artmaz, ya vardır ya yoktur.” derken; İmâm Maturidi (rh.a) de bu yönde iken, İmâm Eş’arî “İmân artıp eksilebilir.” demiştir. Bunların hangisi Rasûlullah’ın (‏ﷺ) görüşü olabilir? Bir konuda iki farklı yorum var ise ve bunu ehl-i sünnet çatısında birleştirebiliyorsak, o vakit bu mezhep, Peygamberimiz’in (‏ﷺ) İslâm’ı yaşayışının bire bir aynısı olamaz. En yakını olabilir diye bir görüş bildirdim. Yani Peygamber Efendimiz’in (‏ﷺ) İslâm’ı yaşayışı bir nokta dahi eksiksiz şekilde ehl-i sünnetin bugünkü çerçevesinde mevcut mudur? Kurduğum cümle hatalı mıdır?
Allah (‪ﷻ‬) razı olsun. İlminizi bereketli, Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılsın. Allah-û Teâlâ sizlere hayırlı ömürler nasip etsin.

Selâmunaleyküm.
Bu meseleye önce şu pencereden bakmalıyız: En temel itikadî konulardan birini tartışmanın, iyi niyet ile de olsa getirdiği ne olur, götürdüğü ne olur? Örnek olarak siz bunu tartıştığınızda siz ve karşınızdaki kişinin elde ettiği ne oldu? Her iki tarafın da nefsânî denebilecek hazları öne çıktı büyük ihtimalle. Evet, siz veya o kişi asla bunu kastetmediniz belki ama ne yazık ki sonuç bu noktaya geldi. Bu sebeple, mü'minlerin aralarında bu tür konuları tartışmamaları gerektiği kanaatimizi özellikle öne çıkarmak istiyoruz.
 
Herkes, ehil olandan öğrendiği ve itikat ettiği usulü korumalıdır. İtikadi konularda birileriyle tartışarak gelinecek nokta, laçkalaşmayı ve gereksiz boğuşmayı sağlamaktadır.
 
Ehl-i sünnet, bir mezhep adından çok dinin kendi adıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini esas almak demek ise ehl-i sünnet, onun karşısındaki anlayış ne olarak isimlendirilebilir?
 
Hayır ehl-i sünnet bir kişi veya grubun adı ise, o takdirde ehl-i sünnet olanlar ve olmayanlardan söz edilebilir.
 
Bizim kanaatimiz, birinci seçeneğin ehl-i sünneti anlatmak için daha doğru bir ifade olacağı şeklindedir. Fark diye öne çıkan şeyler ise bizim, her şeyde felsefe yapmayı bir beceri kabul etmemizden kaynaklanan ayrıntılardır. Bunlara takılıp kalmanın bir getirisi yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır. Genel hatlarıyla böyle ifade etmiş olayım.
Selâmun aleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz