Yazılı Fetva

‘Sabır üçtür; musibete, taate ve günah işlememeye…’ hadisi sahih midir?

5278
07.05.2015

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sabır, üçtür: Musibete, tâata ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene, Allah Teâlâ üç yüz derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabredene altı yüz derece ihsan eder. Her derece arası, yerin dibinden Arş’a kadardır. Günah işlememeye sabredene dokuz yüz derece verir. Her derece arası yerin dibinden Arş’ın üstüne kadardır.” (Yusuf en-Nebhanî, el-Fethu'l-Kebir fî Dammi'z-Ziyâdâti ile'l-Câmii's-Sağîr, 2, 190; İbn Ebi Dünya, es-Sabr ve's-Sevâbu , Kafi, c. 2., Kitabu"1-îman ve 1-Kufr, İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan, II, 11,İbnü’l-Mulakkin, et-Tavdih, XXVIII)
Hocam bu hadis-i şerif sahih midir?

Zikrettiğiniz hadis, hadis ilmi açısından sahih değildir. Zayıf bir hadis olmasına rağmen benzer anlamı ihtiva eden pek çok ayet ve hadisin yanında büyük bir müjde ihtiva etmektedir. Allah Teâlâ sabretmeye hepimizi muvaffak kılsın.

Nureddin Yıldız