Yazılı Fetva

‘Gerçek âlim zalim hükümdar karşısında hakkı pervasızca söyleyendir’ hadisi sahih midir?

4114
25.12.2015

‘Gerçek âlim zalim hükümdar karşısında hakkı pervasızca söyleyendir’ hadisi şerifi sahih midir?

Zalim sultanın karşısında hakkı haykırmak hadislerde bir âlim karakterinden çok 'şehid mü'min karakteri' olarak dillendirilmektedir ve bu hadisler sahihtir.

Nureddin Yıldız