Mektuplar

Haset nedir, nasıl uzak durabiliriz?

7235
10.08.2020

Haset etmekten çokça söz ediliyor. Dinimizin haset dediği nedir, ne yapmalıyız uzak kalmak için?

a- Haset, insanın başka bir insandaki bir nimeti, güzelliği ona yakıştıramayıp kendisinde olmasını istemesi hâlidir.
 
b- Haset, bir kalp hastalığıdır. İnsan bünyesinin oluşturduğu hastalıklardan biridir. Allah’ın bir kulundaki nimeti o kulda gereksiz veya yersiz görmek olduğu için de hasedin özünde Allah’ın yaratmasına itiraz vardır. Kur'an’ımız hasedi Allah’a sığınılması gereken bir şer olarak göstermektedir bize. Bu yüzden de haset, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer tüketir buyurulmuştur. Haset, Allah’a isyan edilen ilk günahtır. İblis, Adem aleyhisselamı haset ederek ilk günahı işlemiştir.
 
c- Şunu tespit etmemiz gerekmektedir:
 
Haset bir noktaya kadar insanın engelleyemeyebileceği bir sıkıntı olabilir. Bu nedenle de kalpte yani iç duygularda kalan ve organlara yani eylemlere yansımayan hasetten günah oluşmaz.
 
d- Bir insanda hasedin izlerini şöyle tespit etmemiz mümkündür:
Haset ettiğinin hatalarını arar. Onun tenkit edebileceği bir hata bulmaya çalışır, bulunca sevinir.
 
Haset edeceği kişinin arkasından onu gıybet etmekten hoşlanır. Başkalarının o haset ettiği kişiyi övmeleri onu üzer.
 
Haset edenden uzak kalmaya çalışmak, eldeki nimetleri ondan gizlemek, ona sır vermemek, Felak ve Nas sureleri okuyarak korunmaya çalışmak gerekir.
 
e- Gıpta etmek yani “ondaki güzel, bende de olsa?” diye beğenmek haset değildir, günah bir iş de değildir.
 
f- İnsanlar neden haset ederler?
 
- Kalp âlemini dolduran kin, nefret ve düşmanlıktan ötürü.
 
- Allah’ın kaderine ve taksimatına razı olma düzeyine gelmemiş imandaki eksiklikten ötürü.
 
- Şahsiyetsizlikten ötürü.
 
- Kibirden ötürü.
 
- Yürek darlığından, ikinci bir insana yer bulamamaktan ötürü.
 
- Dünya sevgisi ve aşırı cimrilikten ötürü.
 
g- Hasede yakalanmamak veya kurtulmak için şunlara dikkat etmek gerekir:
 
Özellikle Felak ve Nas surelerini korunma niyeti ile okumak gerekir.
 
Hususi dua edilmelidir.
 
Sabır, tevekkül ve takva eksikliğinden kaynaklanan bu hastalığa karşı sabrı ve takvayı güçlendirmek gerekir.
 
Kalbin boş kalıp dünya nimetlerine takılmaması için zikir ve diğer manevi dinamiklerle takviye edilmesi gerekir.
 
Selamünaleyküm.
Nureddin YILDIZ
fb.com/nureddinyildiz
twitter.com/nurettinyildiz
instagram.com/nureddinyildiz

Nureddin Yıldız