Yazılı Fetva

İbn-i Hişam nasıl bir kaynaktır?

2289
04.07.2020

Siyer kaynağı olarak İbni Hişam nasıl bir kitaptır?

İbn-i Hişam, İbn-i İshak’ın aynı isimli eserini özetleyerek telif etmiştir kitabını. Bu şekliyle de elimizdeki özet aslından daha değerli bir kaynak olmuştur. Siyerle alakalı olmayan konuları, şiirleri, israiliyatı silmiş, Arapça ile alakalı bazı ilaveler de yapmıştır. Siyer konusunda daha sonra yazılan bütün kitapların hemen hemen temel kaynağı durumunda bir kitaptır. Allah onlara rahmet etsin.

Nureddin Yıldız