Yazılı Fetva

Kabirde sorgu olacak mı?

4723
13.06.2020

Kabirde insana sorular sorulacağı ne kadar gerçektir?

Kabre konan insana:
 
• Rabbin kimdir?
 
• Dinin nedir?
 
• Peygamberin kimdir? Şeklinde soru sorulacağına dair hadis mütevatir gibi bir hadistir. Bu hadisi Buharî, Müslim, Ebu Davud, Nesaî, Tirmizî, İbni Mace, Ahmed, İbni Hibban, İbni Ebi Şeybe, Hakim, Beyhaki gibi büyük muhaddisler rivayet etmişlerdir. Kabirde soru sorulacağına dair bilgi bu ümmetin ilk gününden itibaren bir din bilgisidir ve bu bilgiden hiçbir şüphe yoktur.

Nureddin Yıldız